11/04/2018

Tại Việt Nam, kế toán được cho là một trong những ngành rất quan trong đối với bất cứ công ty, tổ chức nào Hơn thế nữa, ố lượng nhân viên trong ngành kế toán cũng chiếm ố lượng vô cùng đông đảo, từ đó hình thành lên các cộng đồng, các nhóm kế toán nhằm giúp các thành viên trao đổi,... Xem thêm