14/04/2018

Rất nhiều tính năng trên Galaxy S9 được ẩn giấu mà không phải ai cũng biết cách kích hoạt Ví dụ như thay đổi chế độ rung, điều chỉnh vị trí, kích cỡ các ứng dụng trên màn hình hay đổi màu thanh tìm kiếm Google Sau đây là 11 tính năng tiêu biểu Điện thoại Android có thể không bảo mật như... Xem thêm