13/04/2018

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài ản phát inh lúc hình thành nguồn vốn Hoặc là trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả... Xem thêm

17/06/2017

Hoạt động chuyển nhượng quyền ử dụng tên miền vn không thông qua đấu giá đã chính thức được triển khai trong tháng 6/2017 Nhu cầu nhượng quyền ử dụng tên miền đã nảy inh từ rất lâu, nhưng do còn có nhiều thiếu ót trong các quy định đồng bộ, nhất là thuế chuyển nhượng, nên các... Xem thêm

13/01/2017

Dưới đây là một ố cập nhật mới nhất về văn bản thuế mới 2017: I Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020 Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết ố 25/2016/QH14 Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho... Xem thêm