05/07/2017

Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh tăng thêm 7,44% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng kể từ ngày 01/7/2017 Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng vừa được Chính phủ ban hành,... Xem thêm