13/04/2018

Các chủ doanh nghiệp mới đã gặp phải rất nhiều tình huống rắc rối au này  về quản lý tài chính khi kế toán của họ không còn làm việc nữa Hầu hết các chủ doanh nghiệp thường giao phó toàn bộ ổ ách kế toán cho nhân viên kế toán của mình Điều này cũng dễ hiểu do các chủ doanh nghiệp... Xem thêm

17/06/2017

Hoạt động chuyển nhượng quyền ử dụng tên miền vn không thông qua đấu giá đã chính thức được triển khai trong tháng 6/2017 Nhu cầu nhượng quyền ử dụng tên miền đã nảy inh từ rất lâu, nhưng do còn có nhiều thiếu ót trong các quy định đồng bộ, nhất là thuế chuyển nhượng, nên các... Xem thêm