08/05/2018

Được xem là mảng bán lẻ nhiều tiềm năng, mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng, nhưng theo các chuyên gia tài chính – ngân hàng, cho vay mua xe ô tô cũng có những rủi ro khó lường nên cần thận trọng Hấp dẫn các chương trình cho vay mua “xế hộp” Cho vay mua xe ô tô là ản phẩm mà hầu hết các... Xem thêm