14/07/2017

Trong hai ngày 11 và 12/7 vừa qua, công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại G9 Việt Nam đã có buổi tập huấn phần mềm G9 HTXNET tại Trung tâm Tin học Ngoại ngữ hướng nghiệp tỉnh Ninh Bình ( ố 60 Hải Thượng Lãn Ông – Phúc Thành - Tp Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình) Hội thảo có ự hiện diện của  Phó Chủ... Xem thêm