16/06/2017

Hoạt động 30 phút đầu giờ luôn được G9 Việt Nam duy trì như một nét văn hóa công ở đặc trưng, hoàn toàn khác biệt o với các cơ quan, doanh nghiệp khác Cũng như mọi ngày làm việc, áng 15/6, các thành viên của G9 Việt Nam đã có buổi tập tành làm họa ỹ với trò chơi “Đoán ý đồng... Xem thêm