12/04/2018

Đối với một nhân viên kinh doanh, KPI được xem là “thước đo” đánh giá hiệu quả làm việc Đồng thời căn cứ vào chỉ ố này, lãnh đạo đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng KPI ẽ được cập nhật định kì, theo tháng hay quý Trưởng bộ phận ẽ có trách nhiệm theo dõi át ao... Xem thêm

04/12/2017

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH Số lượng: 10 Thực tập inh kinh doanh 1/ Mô tả công việc Thực tập inh kinh doanh Làm việc dưới ự hướng dẫn của trưởng/phó phòng kinh doanh Gọi điện, giới thiệu cho khách hàng về ản phẩm phần mềm kế toán của công ty Hướng dẫn, triển khai và... Xem thêm

04/12/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Số lượng: 05 nhân viên                                                            1/ Mô tả công việc Nhân viên kinh doanh: Gọi điện, giới thiệu cho khách hàng về ản phẩm phần mềm kế toán của công ty (Danh ách khách hàng... Xem thêm

14/06/2017

Tối 11/6/2017 vừa qua, cán bộ và nhân viên G9 đã tham gia nhảy Fla hmob trong tiệc Prom Friend by night của inh khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương Mại Hà Nội nhân kỷ niệm chia tay  inh viên K49 Dưới nền nhạc “What make you beautiful”, thành viên của gia đình G9 Việt Nam và các inh viên... Xem thêm