11/01/2017

Với xu hướng liên kết giữa các doanh nghiệp và trường học ngày càng lớn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác "hai bên cùng có lợi, nhất là đối với các doanh nghiệp có loại hình kinh doanh liên quan đến giáo dục Nhận ra điều đó, Công ty CPĐTTM G9 Việt Nam và Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội... Xem thêm