02/08/2018

Tháng 7 Hà Nội mùa này với những cơn mưa Nhịp độ cuộc ống và công việc vẫn diễn ra đều đều như được lập trình ẵn Cùng với ự động viên cũng như ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè, chàng trai mang tên Nguyễn Hải Long đã làm việc quên thời gian, mệt mỏi để tự viết tên mình trên... Xem thêm