05/07/2017

Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh tăng thêm 7,44% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng kể từ ngày 01/7/2017 Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng vừa được Chính phủ ban hành,... Xem thêm

03/05/2017

Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: Thủ tục - hồ ơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý ổ bảo hiểm xã hội,... Xem thêm

13/04/2017

Lãi uất phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1,3166%/tháng >> Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới Ngày 13/03/2017, Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Công văn 491/BHXH-QLT điều chỉnh mức lãi uất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện trên... Xem thêm