Ông nguyễn văn vương

Ông nguyễn văn vương

24/11/2017

Trước đây cơ quan tôi đã sử dụng phần mềm kế toán của đơn vị khác cung cấp. Nhưng qua quá trình sử dụng mình cảm thấy có nhiều bất cập, khó khăn.Ví như khi đã khai báo (ghi) các thông tin dữ liệu khi muốn thay đổi lại thì rất khó khăn. Về G9 Asset.Net những bất cập ấy được xử lý hết sức dễ dàng, nhanh chóng. Không chỉ khoa học, rõ ràng, tiện lợi, mà còn có thể theo dõi được toàn bộ số lượng tài sản, công cụ dụng cụ, của toàn bộ cơ quan, chi tiết đối tượng bộ phận sử dụng Tài sản.

Danh mục : Ý kiến khách hàng

Bài viết liên quan