Ông Đậu Văn Tuấn

Ông Đậu Văn Tuấn

24/11/2017

Do từ trước tới nay đơn vị theo dõi trên chương trình Excel nên theo dõi không được liên tục, khoa học, lô gích….Khi theo dõi trên phần mềm Quản lý tài sản G9 Asset.Net thì sẽ khoa học liên kết được các yêu cầu mà mình đòi hỏi, nhất là khi quyết toán cuối quí, năm, kiểm kê tài sản hàng năm. Phần mềm G9 Asset.Net mà G9 Việt Nam cung cấp giúp quản lý một cách khoa học, rõ ràng và tiện lợi, thống kê được toàn bộ số lượng tài sản, công cụ, dụng cụ toàn cơ quan tăng, giảm, còn lại cuối năm.

Danh mục : Ý kiến khách hàng

Bài viết liên quan