MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG

MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG

14/12/2016

Là mô hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho các khách hàng là doanh nghiệp đang có nhu cầu về lao động. Việc theo dõi và quản lý doanh thu, chi phí, công nợ của doanh nghiệp cung ứng việc làm, lao động được phần mềm kế toán G9 Accounting 2014 giải quyết một cách triệt để.

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp nhân sự, doanh nghiệp tiến hành đăng thông tin tuyển dụng lên các báo, website. Phần mềm kế toán G9 Accounting có thể dễ dàng giúp nhà quản lý theo dõi các chi phí này chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng cung ứng lao động.

 photo g9dnHR1_zpsjsrskgun.png

Bảng 1: Sổ chi tiết chi phí theo công việc

Bên cạnh đó, phần mềm G9 Accounting 2014 có thể hỗ trợ người dùng lập bảng lương thời gian từ phần mềm, tính lương cho từng nhân viên theo phòng ban, tự tính các khoản bảo hiểm và thu nhập các nhân của từng người để dễ dàng theo dõi và quản lý.

 photo g9dnHR2_zpsjdavvblw.png

Bảng 2: Bảng lương thời gian chi tiết có từng nhân viên.

Đối với các chi phí văn phòng, phần mềm G9 Accounting 2014 theo dõi chi tiết theo từng khoản mục chi phí để từ đó giúp cho kế toán có thể báo cáo các chi phí của văn phòng một cách chi tiết nhất.

 photo g9dnHR3_zps7vjf1bjn.png

Bảng 3: Sổ chi tiết tài khoản theo khoản mục chi phí

Đối với tài sản sử dụng tại doanh nghiệp, G9 Accounting 2014 theo dõi và quản lý tài sản theo đúng quy định của Bộ Tài chính về việc trích khấu hao và theo dõi tài sản.

 photo g9dnHR4_zpsr6ze3mah.png

Bảng 4: Bảng khấu hao tài sản cố định tại nơi sử dụng

Phần mềm G9 Accounting 2014 còn theo dõi được doanh thu cho từng hợp đồng cung ứng dịch vụ, từ đó giúp cho nhà quản lý năm được lợi nhuận của từng hợp đồng cung ứng nhân sự.

 photo g9dnHR5_zpsnqu77jb9.png

Bảng 5: Tổng hợp doanh thu theo từng đối tượng tập hợp chi phí (hợp đồng)

Từ việc theo dõi được doanh thu, chi phí trên phần mềm G9 Accounting 2014, nhà quản lý có thể mở báo cáo lãi lỗ theo đối tượng tập hợp chi phí để theo dõi lợi nhuận từng hợp đồng.

 photo g9dnHR6_zpsqkxlxy7p.png

Bảng 6: Tổng hợp lãi lỗ theo đối tượng tập hợp chi phí (hợp đồng)

Với những tiện ích mang lại, phần mềm kế toán G9 Accounting 2014 đã được đưa vào sử dụng tại nhiều doanh nghiệp cung ứng lao động, việc làm và nhận được sự đánh giá cao tại doanh nghiệp đang sử dụng. Đơn giản – Tiện ích – Phù hợp là tiêu chí mà phần mềm G9 Accounting 2014 luôn hướng đến với mong muốn tất cả mọi người có thể làm việc và sử dụng được phần mềm cho nhu cầu quản lý tài chính của mình.

G9 Accounting 2014 đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp!

Bài viết liên quan