Triết lý

Triết lý

Uy tín về sản phẩm, tận tâm trong phục vụ khách hàng là kim chỉ nam để phát triển bền vững.
Tạo ra sự khác biệt với các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực: Về chất lượng sản phẩm, chất lượng tư vấn, dịch vụ; cũng như môi trường phát triển dành cho nhân viên.

Tầm nhìn

Với phương châm làm việc “Đoàn kết - Kỷ luật - Sáng tạo” Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại G9 Việt Nam mong muốn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về các ứng dụng Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Mở rộng thị trường - kết nối với các dự án đầu tư liên quan tới Công nghệ thông tin.

Tầm nhìn
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết: Trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp ứng dụng phần mềm cho các doanh nghiệp. Liên tục nghiên cứu và phát triển sản phầm đồng thời liên tục cải thiện chất lượng phục vụ trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.