Chị nguyễn thu thúy

Chị nguyễn thu thúy

02/08/2017

Là một công ty chuyên về xây dựng nên tôi cần một phần mềm giúp tính toán giá thành và tính lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty từng tháng. Phần mềm kế toán G9 Accounting 2014 đã giúp tôi hoàn toàn trong việc đó. Với cách lập bảng lương tùy theo ý của người sử dụng giống như trong excel, bên cạnh đó phân hệ tính giá thành của phần mềm cũng làm tôi không cần nhọc công tập hợp chi phí cũng như tính toán giá thành công trình nữa. Có thể nói tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Danh mục : Ý kiến khách hàng

Bài viết liên quan