Anh lê anh tuấn

Anh lê anh tuấn

24/11/2017

Phần mềm G9 Accounting 2014 có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, chi tiết, thuận tiện cho việc quản lý doanh nghiệp đến từng nhân viên và từng bút toán hạch toán. Các tính năng mà G9 Accounting 2014 thỏa mãn yêu cầu của đội ngũ kế toán. Về dịch vụ chăm sóc, G9 Việt Nam luôn tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi dùng sản phẩm và tôi trân trọng điều đó.

Danh mục : Ý kiến khách hàng

Bài viết liên quan